18 °C
Wind Speed 2 km/h
Al. Grunwaldzka - ul. Bitwy Oliwskiej I
archive
server_instance_id: gdy01